Hur kan jag täta en dörr som drar?

Täta dörr som drar

Hur täter jag en dörr som drar för att minska energiförlust?

För att effektivt täta en dörr som drar och därigenom minska energiförlusten krävs en flerstegsprocess. Det första steget är att identifiera varifrån draget kommer. Ofta beror detta på otätheter längs dörrkarmen eller under dörren. Ett enkelt sätt att upptäcka dessa är att använda ett stearinljus eller en rökpinne. Genom att föra ljuset eller rökpinnen längs dörrkarmens omkrets, kan du se var flammen böjer sig eller var röken dras in, vilket indikerar luftläckage.

Efter att ha identifierat var läckorna finns, är nästa steg att välja rätt tätningsteknik och material. För sprickor och glipor runt dörrkarmen är självhäftande väderlister i skum, gummi eller silikon effektiva. Dessa lister är lätta att applicera: rengör ytan noggrant, mät och klipp till listerna i rätt längd, ta bort skyddspappret och fäst dem längs med dörrkarmens insida där dörren stänger till. Välj material baserat på dörröppningens storlek och den tätning du behöver; skum är bra för ojämna ytor, medan gummi och silikon erbjuder bättre hållbarhet och motståndskraft mot väder.

För glipan under dörren är en dörrborste eller en tröskellist en effektiv lösning. Dörrborstar, som fästs längst ner på dörren, täpper effektivt till mellanrummet och hindrar kall luft från att tränga in samtidigt som de tillåter dörren att öppnas och stängas smidigt. Tröskellister installeras på golvet där dörren stänger och kan justeras i höjd för att skapa en tät försegling.

Ett konkret exempel är installationen av en självexpanderande skumlist runt en ytterdörr i ett äldre hus. Ägaren märkte omedelbart en minskning av drag och en mer jämn inomhustemperatur, vilket ledde till lägre uppvärmningskostnader. Dessutom installerades en justerbar tröskellist under dörren, vilket eliminerade den tidigare synliga glipan och ytterligare minskade energiförlusten.

Exempel på produkter:

Självhäftande väderlister
Dessa finns i olika material såsom skum, gummi eller silikon och är utmärkta för att täta glipor runt dörrkarmen. De är lätta att applicera; du behöver bara rengöra ytan där de ska fästas, mäta och klippa till listerna i rätt längd, och sedan fästa dem. Exempel på produkter inkluderar:

 • Tesa Moll universal skumlist
 • Stormguard gummitätning
 • Silikonväderlist från Clas Ohlson

Dörrborstar eller borstlister
För att täta glipan under dörren kan dörrborstar vara en effektiv lösning. De fästs längst ner på dörren och hindrar kall luft från att tränga in. Exempel på produkter inkluderar:

 • Hard Head dörrtätningslist från Jula
 • Aluskena med nylonborst från Leif Arvidsson
 • Borstlist

Tröskellister
Dessa installeras på golvet vid dörröppningen och kan justeras i höjd för att skapa en tät försegling mot dörren. Exempel på produkter inkluderar:

 • Elfa tröskellist med justerbar höjd
 • Tesa tröskellist i aluminium

Självexpanderande skumlist
För större otätheter eller ojämna ytor kan en självexpanderande skumlist vara ett bra alternativ. Denna typ av list expanderar för att fylla utrymmet den appliceras på, vilket ger en mycket effektiv tätning. Exempel på produkter inkluderar:

 • Soudafoam Dörr & Fönster Lågexpanderande skum
 • Fogskum FM810 Hybrid, Isocyanatfritt skum från Illbruck
 • Sika Boom®-163 Evolution – Expanderande PU-skum för fogning runt dörr- och fönsterkarmar.
 • Tremco Flex FM330 – Polyuretanskum för dörr- och fönsterinstallationer, expanderar även i minusgrader.

Täta dörr som drar

De bästa materialen för att täta dörrar mot kall luft

När det gäller att välja material för att täta dörrar mot kall luft, är det viktigt att förstå vilka egenskaper som gör vissa material mer effektiva än andra. De mest populära och effektiva materialen inkluderar:

Väderlister i skum, gummi eller silikon
Dessa material är flexibla, vilket gör dem lämpliga för att täta ojämna ytor och glipor runt dörrar. Skum är kostnadseffektivt och lätt att arbeta med, men det kan brytas ner snabbare än andra material. Gummi erbjuder en mer hållbar lösning och utmärkt tätning mot både luft och vatten. Silikon är ännu mer hållbart och motståndskraftigt mot extrema temperaturer och väderförhållanden, vilket gör det till ett utmärkt val för ytterdörrar.

Dörrtätningar och trösklar i metall eller plast
Dessa är utformade för att skapa en hård barriär mot kall luft, särskilt vid dörrarnas nedre kant. Metalltätningar, såsom aluminium, är särskilt hållbara och kan kombineras med borstar eller gummitätningar för extra skydd. Plasttätningar erbjuder en mer kostnadseffektiv lösning men kanske inte håller lika länge under hårdare väderförhållanden.

Expanderande skum och tätningsskum
För större glipor och öppningar kan expanderande skum vara en effektiv lösning. Detta material expanderar för att fylla utrymmet det appliceras i, vilket skapar en lufttät barriär. Tätningsskum i sprayform kan också användas för mindre sprickor och är enkelt att applicera.

Ett konkret exempel på användning av dessa material är ett projekt där ett hus genomgick energieffektivisering. Ägaren beslutade att byta ut slitna väderlister runt alla ytterdörrar med nya i silikon. Detta minskade inte bara draget utan förbättrade också hemmets övergripande energieffektivitet. Dessutom installerades en aluminiumtröskel med en inbyggd tätning under huvudingången, vilket effektivt blockerade kall luft från att tränga in. Resultatet var en märkbar förbättring av komforten inomhus under de kallare månaderna och en minskning av energikostnaderna.

Kan dörrstopp hjälpa till att täta en dörr och hur använder jag dem effektivt?

Dörrstopp kan definitivt hjälpa till att täta en dörr och på så sätt bidra till att minska energiförlust och drag. Här är några sätt att använda dem effektivt:

 • Dörrstopp under dörren
  De är särskilt utformade för att passa under dörren och fylla utrymmet där, vilket skapar en barriär mot kall luft. Genom att välja en modell med flexibla tätningar som kan anpassa sig efter golvytan, kan du effektivt blockera luftflödet och minska drag. Det är viktigt att mäta glipan mellan dörrbottnen och golvet för att hitta en underdörrstopp som passar bra.
 • Dörrstopp som fästs vid dörren eller golvet
  Även om deras primära syfte är att förhindra att dörren slår i väggen, kan de också se till att dörren stängs helt. Detta kan i sin tur hjälpa till att minska luftläckage genom att säkerställa att dörren ligger tätt mot tätningarna runt karmen.
 • Dörrstopp med tätning
  Det finns dörrstopp som har en tätning längs kanten, gjorda av material som skum eller gummi. Dessa är utformade för att pressas mot dörrkarmen när dörren är stängd, för att skapa en ännu bättre tätning. Korrekt installation är nyckeln till att dessa ska fungera effektivt.
 • Hydraulisk dörrbroms
  En hydraulisk dörrbroms använder hydraulik för att reglera dörröppningar smidigt och kontrollerat. Detta system kan effektivt bidra till att minska energiförlust och drag genom att säkerställa att dörren stängs mjukt och fullständigt varje gång, vilket eliminerar glipor där värme kan läcka ut. Genom att justera trycket på den hydrauliska vätskan kan man anpassa bromsens styrka och hastighet, vilket gör det möjligt att optimera dörrstängningen för olika förhållanden och behov. Detta gör hydrauliska dörrbromsar till ett viktigt verktyg för att förbättra energieffektiviteten i byggnader.

För att använda dörrstopp effektivt för detta syfte, bör du identifiera var draget är som störst och välja en typ av dörrstopp som passar för just det problemet. Till exempel, om du har en stor glipa under dörren, är ett underdörrstopp med en god tätning ett bra val. Om problemet är att dörren inte stänger helt och hållet, kan ett dörrstopp som fästs vid dörren eller golvet hjälpa till att förbättra situationen.

Ett konkret exempel på hur detta kan implementeras är genom att installera justerbara underdörrstopp med gummitätningar i områden där drag är ett problem. Detta kan leda till en märkbar minskning av drag och en förbättrad förmåga att upprätthålla en jämn temperatur inomhus. Sammanfattningsvis kan dörrstopp vara ett oväntat men effektivt verktyg för att förbättra tätningen runt dörrar och bidra till en mer energieffektiv miljö, i hemmet eller på arbetsplatsen.

Täta dörr som drar

En vanlig lösning: Hur installerar jag en dörrtröskel för att förbättra tätningen?

Installation av en dörrtröskel är ett effektivt sätt att förbättra tätningen och minska draget under dörren. En välinstallerad tröskel inte bara förhindrar kall luft från att komma in utan bidrar också till att hålla värmen inne, vilket leder till ökad energieffektivitet. Här är en steg-för-steg guide för att installera en dörrtröskel:

Mätning och val av tröskel
Börja med att mäta bredden av dörröppningen för att säkerställa att du väljer en tröskel som passar perfekt. Det finns trösklar tillverkade av olika material, såsom trä, aluminium eller plast, och vissa kan vara utrustade med tätningar för ytterligare isolering.

Förbered dörröppningen
Innan du installerar den nya tröskeln, se till att området är rent och fritt från gamla tätningar eller limrester. Det kan krävas att du tar bort den gamla tröskeln om det finns en sådan.

Anpassa tröskeln
Om tröskeln inte passar exakt i bredden, kan du behöva såga till den för en perfekt passform. Använd en fintandad såg för att få en jämn och ren snittyta.

Positionera tröskeln
Lägg tröskeln på plats för att se hur den passar mot dörren. Det är viktigt att tröskeln inte hindrar dörren från att öppnas och stängas smidigt. Du kan behöva justera höjden på tröskeln för optimal tätning, beroende på golvnivån och dörrkonstruktionen.

Fäst tröskeln
När du är nöjd med positionen, markera var skruvhålen ska vara och borra förskruvningshål. Använd sedan skruvar för att säkert fästa tröskeln till golvet. För en extra tät försegling kan du applicera en linje med silikon eller annat tätningsskum under tröskeln innan du skruvar fast den.

Kontrollera tätningen
Efter installation, kontrollera att dörren stänger ordentligt och att det inte finns några glipor mellan tröskeln och dörrbottnen. Om det behövs, justera tröskelns position eller lägg till ytterligare tätning.

För familjer som kämpar med kalluftsinträngning kan en lösning vara att installera en aluminiumtröskel med inbyggd gummitätning vid ytterdörren. Detta kan effektivt stoppa kall luft från att komma in och bidra till lägre värmekostnader, vilket skapar en varmare och mer bekväm inomhusmiljö.

Hur dörrautomatik kan förbättra tätningen av en byggnad

Dörrautomatik refererar till system som automatiskt öppnar och stänger dörrar, oftast genom sensorer eller tryckknappar. Dessa system är inte bara tillgänglighetsanpassade, utan kan också spela en stor roll i att förbättra en byggnads tätning och energieffektivitet. Här är hur dörrautomatik kan bidra till detta:

Automatisk stängning
En av de största fördelarna med dörrautomatik är dess förmåga att säkerställa att dörrar alltid stängs ordentligt efter att de har öppnats. Detta eliminerar problemet med dörrar som lämnas öppna av misstag, vilket kan leda till onödig energiförlust och drag.

Justerbar stängningskraft och hastighet
Modern dörrautomatik låter dig justera stängningskraften och hastigheten, vilket säkerställer att dörren stänger tätt utan att slå igen för hårt. Detta finjusterar tätningen och minskar risken för luftläckage runt dörrkarmen.

Integrering med byggnadens luft- och värmesystem
Vissa avancerade dörrautomatiksystem kan integreras med byggnadens värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem. Detta innebär att dörren automatiskt kan stängas när HVAC-systemet är igång för att maximera energieffektiviteten och förhindra att uppvärmd eller kyld luft går till spillo.

För att effektivt minska energiförbrukningen institutioner som skolor överväga att installera dörrautomatik på sina huvudingångar. Genom att koppla dörrarna till byggnadens HVAC-system kan de automatiskt stängas när uppvärmning eller kylning är aktiv. Denna åtgärd kan leda till en betydande minskning av energiförbrukningen eftersom dörrarna inte längre lämnas öppna av misstag, vilket minskar värmeförluster under vintermånaderna.